Tvångsförsäljning av samägd fastighet

Tre barn har ärvt en sommarstuga. Två vill behålla den och en vill sälja. Hur förfar man?

Lawline svarar

De tre syskonen innehar sommarstugan med samäganderätt.Om ingenting finns avtalat mellan delägarna gäller samäganderättslagen.

(Det innebär alltså att om ett avtal finns, så gäller det före lagbestämmelserna.)En delägare har utan de övrigas samtycke enligt 6 § rätt att få igenom en offentlig auktion av hela objektet om inte någon annan delägare kan visa synnerliga skäl emot det.Vad som utgör synnerliga skäl finns inte reglerat i lagen utan få avgöras av domstolen från fall till fall. Generellt sett torde det handla om starka ekonomiska eller sociala skäl.Samäganderättslagen hittar du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1

Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000