Häktning i väntan på dom

FRÅGA
Hej! Jag har en allmän fråga angående att släppas fri i väntan på dom. Min sambo sitter just nu häktad i väntan på åtal (som kommer om två veckor) och sedan blir förhandlingen inom ytterligare två veckor. Han är misstänkt för bedrägeri och två andra sitter också frihetsberövade misstänkta för samma brott. Min sambo har tidigare dömts för liknande brott. Senast avtjänade han samhällstjänst. Nu undrar jag som sagt; vad det är som avgör om han sedan blir släppt i väntan på dom? Vid vilka brott brukar man sitta frihetsberövad fram till dom avkunnas?
SVAR
Hej Emma!

Samma regler gäller för häktning i väntan på dom som för häktning i allmänhet, alltså häktning i väntan på rättegång eller under utredning av ett eventuellt brott. Avgörande för om den misstänkte blir släppt i väntan på dom eller inte avgörs alltså av om rätten anser att skäl för häktning föreligger eller inte.

Beslut om häktning kräver normalt att den misstänkte är på sannolika skäl misstänkt för ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan. Vidare krävs att det finns risk för att den misstänkte håller sig undan, fortsätter sin brottsliga verksamhet eller försvårar utredningen genom att exempelvis undanröja bevis. Detta framgår av 24 kapitlet 1§ Rättegångsbalken.

Så som svar på din första fråga kan sägas att det avgörande är huruvida rätten finner att det föreligger risk för att din sambo begår någon av dessa handlingar i väntan på dom eller ett eventuellt verkställande av ett straff.

Angående din andra fråga så är det alltså svårt att ange några brott där det är mer eller mindre vanligt att man är häktad fram tills domen har avkunnats då det inte beror på brottet i sig, utan på hur rätten bedömer att den tilltalade kommer att agera om han inte förblir frihetsberövad. Som nämnts krävs dock att brottet har minst ett års fängelse föreskrivet i straffskalan vilket innebär att exempelvis snatteri faller utanför.

Vänliga hälsningar
Elin

Elin Schmid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (266)
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?

Alla besvarade frågor (98497)