FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal26/02/2011

Uppsägningstid

finns det skäl för att få slippa eller förkorta uppsägningtiden 3 månader av ett hyreskontrakt?

Lawline svarar

Grundregeln är att uppsägningstiden för en hyresgäst är tre månader oavsett om det har avtalats om längre uppsägningstid. Om däremot kortare hyrestid än tre månader framgår av avtalet så är det den avtalade uppsägningstiden som gäller för hyresgästens del. Om hyresavtalet är tidsbestämt gäller inte tremånadersregeln om hyrestiden inte överstiger nio månader. Om det finns någon allvarlig brist i lägenheten kan man i vissa fall säga upp avtalet omgående. Detta framgår till exempel av 11§ 1st 2p Hyreslagen (12 kap Jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994 : "Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen har blivit avhjälpt av hyresvärden, får avtalet inte sägas upp." För hyresvärdens del kan denne säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan om någon av förverkandegrunderna i 12 kap 45§ jordabalken är uppfyllda. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?