Samägande

Jag och min far äger tillsammans (lika delar)en jordbruksfastighet på ca.30 h som han nu vill sälja till högstbjudande. jag vill inte sälja och flytta från gården. Kan han tvinga mig att sälja? Vad har jag för rätt att stycka av mark för att få en egen tomt innan fastigheten går ut till försäljning? kan han neka mig att stycka av? MVH Terese

Lawline svarar

För förfogande över den samägda egendomen i sin helhet, t.ex. att sälja den, krävs alla delägares samtycke (2§ lag om samägaderätt). Detta innebär motsatsvis att varje delägare kan fritt förfoga över sin egen del, t.ex. sälja denna (observera att det endast står en fritt att sälja sin del). Enligt 6§ lag om samäganderätt kan varje delägare ansöka hos rätten omkan tvångsförsäljning om de övriga delägarna inte vill sälja. Dock finns en regel i 7§ som anger att en delägare kan ansöka om klyvning av en fastighet om en annan delägare har lämnat in en ansökan om försäljning. Detta ska göras innan rätten tagit beslut om försäljningen. Så du har all rätt att kräva att fastigheten klyvs!
Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000