FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 22/02/2011

Löneutbetalning

Hej, då min arbetsgivare vill hålla på lönen i det längsta, kommer problemet upp nu igen. Får lön den 27:e, men nu i februari infaller detta på en söndag, var kan jag hitta bevis på att det är fel av dem att hålla min lön och göra utbetalningen till mig först 28:de? Hjälp uppskattas.

Lawline svarar

Hej Vilket datum en eventuell utbetalning av lön ska ske regleras i en arbetstagares anställningsavtal, det finns inga lagregler om vilka datum lön ska betalas ut. Om en löneutbetalning inte skett det datum som står i anställningsavtalet gör arbetsgivaren sig skyldig till kontraktsbrott. Redan några dagars försening ses ofta som ett grovt kontraktsbrott. Man brukar tala om en parts detentionsrätt, dvs. att parten (arbetstagaren) har rätt att hålla inne med sin avtalsprestation. Inom arbetsrätten leder detta till att en arbetstagare kan vägra arbeta till dess att arbetsgivaren har betalat den lön som förfallit till betalning. Hur lönen betalas ut, när dagen för löneutbetalning infaller en söndag, regleras nästan alltid i anställningsavtalet eller i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Det är inte ovanligt att lönen betalas ut på måndagen om dagen för löneutbetalning infaller en söndag. Denna fråga regleras inte heller i lag utan man låter arbetsgivare och arbetstagare själva reglera detta. Mitt råd till dig är att om det inte står något om detta i ditt anställningsavtal så kontakta din arbetstagarorganisation eller själv se över det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Med vänliga hälsningar Martin Svensson
Martin SvenssonRådgivare