FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 20/02/2011

Tvist om sjuklön

Hej, Vad gäller vid följande scenario: Jag har en tillsvidareanställning som personlig assistent (privat bolag). Har sagt upp mig från anställningen (har 14 dagars uppsägningstid) med sista anst dag 110214. Blev sjukskriven (smärta i handled p g a tunga lyft i arbetet) den 1/2 med läkarintyg t o m 110214. Fick hastigt besked att jag blivit antagen till högskolestudier och började studera 110203. Har kollat med CSN om sjuklön från arbetsgivaren påverkar utbetalning av studiestöd och fick info att sjuklön är att betrakta som lön och att man får tjäna ca 68 000 kr på VT utan att det påverkar storleken på studiestödet och det är först sjukpenning fr o m den 15:e dagen som utbetalas från Försäkringskassan som påverkar. CSN får info från FK att ersättning utgår från FK och jag kan då välja att har antingen sjukpenning eller studistöd. Nu vägrar min arbetsgivare att betala ut sjuklön både för att jag sagt upp mig och att de inte tycker att det är juste att jag ska få sjuklön när jag studerar. Jag anser att de ska betala ut sjuklön fram till min sista anst dag och att jag kan vara sjukskriven och studera samtidigt eftersom jag inte belastar min skadade hand under studierna. Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej Enligt tvingande regler i lagen om sjuklön gäller att arbetsgivaren har att utge sjuklön under en sjuklöneperiod om 14 kalenderdagar, men inte från första dagen (s.k. karensdag). Detta gäller även under uppsägning. Eftersom det nu uppstått en tvist mellan dig och din arbetsgivare om din rätt till sjuklön, kan du ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Men för att få rätt till detta krävs det att tvisten gäller: 1) ditt anställningsförhållande eller 2) din arbetsförmåga Du måste själv ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan och om de finner att du har rätt får du sjuklönen utbetald från dem istället. Försäkringskassan kräver sedan i sin tur tillbaka pengar av din arbetsgivare. Om Försäkringskassan inte kan hjälpa dig är mitt råd att du vänder dig till ditt fackförbund, om du är fackligt ansluten. För övrigt kan jag bara poängtera att om en arbetsgivare inte betalar en klar och förfallen lönefordran betraktas detta redan efter några dagars försening som ett grovt kontraktsbrott. Arbetstagaren får då en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar. I vissa fall kan arbetstagare vända sig direkt till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Då krävs det att arbetstagaren kan bevisa att det föreligger ett avtal mellan denne och arbetsgivaren som utgör grunden för fordran och att fordran är förfallen till betalning, dvs. datumet för löneutbetalning har passerat. Ansökan om betalningsföreläggande ses ofta som en sista åtgärd och vid eventuell tvist om fordrans giltighet, dvs. rätten till din sjuklön, kan sökanden begära att ärendet överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning. För information och rådgivning om betalningsföreläggande kan du kontakta kronofogdemyndigheten direkt eller läsa om betalningsföreläggande på deras hemsida. Försäkringskassan; kontakt: http://www.forsakringskassan.se/kontakt Kronofogdemyndigheten; kontakt: http://www.kronofogden.se/4.4bf45f331098492fe0e80003260.html Med vänliga hälsningar Martin Svensson
Martin SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?