FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/02/2011

Omplacering av arbetstagare

Hej, Detta är en fråga som rör området arbetsrätt. Jag är anställd på ett privat bolag som jobbar inom social öppenvårds verksamhet. Mitt arbete består i att jobba med ungdomar som socialtjänsten köper våra tjänster enl SoL (socialttjänstlagen). Nu till problemet: Jag är föräldraledig och ska gå in i tjänst igen den 1/3. Men jag har fått ett nytt jobb hos en konkurrent och ska börja jobba där den 1/6. När jag kommer tillbaka, från föräldrarledigheten, vill arbetsgivaren omplacera mig till en annan enhet från Stockholm till Södertälje. I Södertälje är arbetsuppgifterna helt annorlunda, där jobbar de med personer, som bor på företagets boende, som har ett funktionshinder. De är placerade där enl LSS. Till saken hör att jag har inget skriftligt anställningsbevis, trots att jag jobbat i nästa 5 år. När jag började var vi muntligen överens om att min placeringsort skulle vara Stockholm. Jag vill inte jobba i Södertälje. Kan jag komma ifrån det på något vis? Det finns inget kollektivavtal.

Lawline svarar

Hej Det finns inga lagregler om omplacering under pågående anställning, utan de regler som gäller har formulerats av Arbetsdomstolen (AD). Det finns i princip två olika moment i din omplacering som måste vara godtagbara för att omplaceringen ska vara tillåten: 1) det krävs att du har de kvalifikationer som behövs för att utföra det nya arbetet och 2) ändringen av arbetsort måste vara inom pendlingsavstånd. Vid ofullständiga eller vaga avtal om arbetsprestationen har AD tillämpat en utfyllnadsregel som stadgar att en arbetstagare är skyldig att utföra allt sådant arbete för arbetsgivaren som står i naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och kan anses falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. När det gäller din omplacering till Södertälje gäller det att en arbetstagare är skyldig att infinna sig i ändring av arbetsort inom någotsånär bekvämt pendlingsavstånd. Vad detta innebär är svårt att säga rent konkret eftersom AD gjort en väldigt individuell bedömning från fall till fall. Men i ditt fall innehåller ditt anställningsavtal en preciserad arbetsort. Problemet här är att bevisa att ni har denna typ av överenskommelse eftersom ni kom överens om detta muntligen. En arbetsgivare är också skyldig - för alla anställningar som vara längre än tre veckor – att senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen, enligt 6 c § Lagen om anställningsskydd (LAS). Om arbetsgivaren bryter mot paragrafen kan han tvingas betala kränkningsersättning till arbetstagaren. I denna typ av ärenden brukar arbetstagarorganisationer vara väldigt behjälpliga samt villiga att förhandla med arbetsgivaren. LAS hittar du här: https://lagen.nu/1982:80 Med vänliga hälsningar Martin Svensson
Martin SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000