Sambo - bodelning 2.5 år efter förhållandets slut

Jag och mitt ex köpte en lägenhet för gemensamt boende. Jag betalade ca 85% och mitt ex 15% men vi står båda på den till 50%. Vi bodde gemensamt i den under ca 6 månader då båda var skrivna på adressen. Mitt ex började därefter studera utomlands och skrev sig där, jag har därefter stått för kostnaderna för vår gemensamma lägenhet. Vi är nu ifärd med att sälja och jag tycker att vi ska få ut samma procentsats som vi la in. Min sambo har inte varit skriven på adressen på 2,5 år. Är det sambolagen som gäller rakt av eftersom vi köpte den för gemensamt bruk eller är något annat tillämpligt då vi inte var sambor i juridisk mening under dom senaste 2,5 åren?

Lawline svarar

Hej, Samboförhållanden regleras i sambolag (2003:376) (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376) . Enligt 8 § SamboL ska när ett samboförhållande upphör, av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider, 2 § SamboL. Eftersom din sambo flyttade för 2.5 år sedan har ert samboförhållande varit upplöst sedan dess. Din sambo har därmed inte möjlighet att påkalla bodelning och inte heller få ut ett värde som motsvarar halva lägenhetens värde. Min bedömning är av det ovan att din sambo bör få ut den andel hon bistod med vid anskaffandet av bostaden. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”