Olaga hot

Undrar om en väktare (parkeringsvakt) får bära inspelningsutrustning för att vid ev hot kunna bevisa detta i domstol?

Lawline svarar

Det är tillåtet att spela in en konversation man har med någon (jfr praxis). Däremot är det inte tillåtet att spela in något i kränkande syfte som inkräktar på den andres privatliv (vilket inte är aktuellt i Ert fall). Uppmärkasammas bör brottkommentaren till olaga hot: Från det straffbara området utesluts sådana fall då det för den hotade var uppenbart att brottet inte kunde vara allvarligt menat." Men "Det är enligt bestämmelsen tillräckligt att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarliga farhågor att hotet skall verkställas." Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo