Vad menas med "annat hänsynslöst beteende" i 4 kap. 7§ BrB?

4 kap BrB. Hur ska man tolka uttrycket "annat hänsynslöst beteende" ? Är det t.ex. att ihärdigt skicka brev med uppgifter och frågor om kollegors oegentligheter på sin förra arbetsplats till en chef (som aldrig svarar utan fegt undviker detta gång på gång) ?

Lawline svarar

Hej! I lagrummet, 4 kap. 7§ BrB som reglerar brottet ofredande nämner man “annat hänsynslöst beteende”. Detta behöver inte vara något fysiskt. Med hänsynslöst beteende menar man något som generellt sett skulle anses utgöra en kännbar fridskränkning. Exempel på detta kan exempelvis vara trakasserier via telefon. Det är svårt att bedöma ditt specifika fall utifrån de förutsättningarna du uppgivit men att ofredandebrottet skulle bli aktuellt kan inte uteslutas. Vänligen
Hampus JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo