Arrendetid i strid med jordabalkens regler

2011-01-26 i Arrende
FRÅGA
Enligt 11kap 2 § jordabalken träffas avtal om anläggningsarrende för viss tid. Enligt 7 kap 5 ½ är avtalstiden inom stadsplanelagt område maximerat till 25 år. Om man träffar ett avtal på 50 år vilken rätt har arrendatorn efter 25 år?
SVAR
Hej,

Precis som du uppmärksammat finns i 7 kap. 5 § jordabalken en begränsning för hur lång tid du har möjlighet att upplåta arrende av fast egendom inom detaljplanerat område. Skulle avtal slutas på längre tid är avtalet inte bindande för period efter den stadgade tidsbegränsningen. I ditt exempel skulle med andra ord båda parterna ha möjlighet att frånträda avtalet efter 25 år.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84313)