FrågaAVTALSRÄTTFormkrav24/01/2011

Vilket formkrav gäller för mitt avtal?

Ett avtal kan vara i både muntlig och skriftlig form. Hur vet man vilken form avtalet ska vara i?

Lawline svarar

För avtal i Sverige gäller som huvudregel formlöshet, dvs att det är tillräckligt att en överensstämmande viljeförklaring föreligger mellan parterna för att avtalet ska komma till stånd, så som muntligt avtal. Ibland uppställs dock formkrav i lag, dvs att avtalet ska ingås på visst sätt, det kan där ställas upp krav på att avtalet ingås skriftligen, att parterna skriver under detta och att detta bevittnas, eller att tredje man godkänner avtalet. Formkrav som föreskriver att ett avtal ska ingås skriftligen kan normalt sett uppfyllas elektroniskt (ett avtal som skickats via epost anses som ett skriftlig avtal). Krav som föreskriver underskrift eller bevittnande kan dock i allmänhet inte uppfyllas elektroniskt. Dessa typer av formkrav kan inte avtalas bort mellan parterna utan måste genomföras för att ett giltigt avtal ska ha uppstått. Legala formkrav framgår alltså av lagen. För att ta reda på om det finns formkrav för den typen av avtal som man vill sluta får man se efter i lagtexten på det lagområdet som avtalet berör. Är det exempelvis ett överlåtelseavtal om överlåtelse av fast egendom som man vill upprätta så läser man i Jordabalken, handlar det om ett testamente så läser man i Ärvdabalken, gäller det ett konsumentkreditavtal så läser man i konsumentkreditlagen osv. De olika lagarna kan du hitta på https://lagen.nu/ Vidare kan man i ett avtal som man upprättat/upprättar, även avtala om formkrav. Dessa ska alltså finnas med i avtalet i fråga och kan även avtalas bort om parterna är överens om detta. Jag kan även poängtera att även om formlöshet är huvudregeln för avtal i Sverige så underlättar det mycket ur ett bevishänseende om avtalet är i skriftlig form och underskrivet av parterna. Med Vänliga Hälsningar
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo