Kan provanställning förlängas?

Vad gäller om en arbetsgiv. efter 5 mån av en 6 mån provanst. vill förlänga provanställningen med ytterligare 4-5mån. Gäller denna förlängda provanställning om arbetstagaren accepterar eller går det då över i en tillsv-anställning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om anställningsform återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80. Enligt 6§ LAS får avtal om maximalt 6 månaders provanställning slutas. Om någon av parterna inte önskar att anställningen ska fortgå efter dessa 6 månader, ska besked om detta lämnas till motparten senast då prövotiden upphör. Om något sådant besked inte lämnas av varken arbetstagaren eller arbetsgivaren, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. En provanställning får alltså enligt lag vara maximalt 6 månader och kan därmed inte förlängas. Om arbetsgivaren i ditt fall inte meddelat att provanställningen ska upphöra, innebär det en automatisk övergång till tillsvidareanställning. Observera dock att regeln om provanställning är s.k. semidispositiv, vilket innebär att annat kan avtalas genom kollektivavtal (men inte på något annat sätt), se LAS 2§ 3 stycket. I kollektivavtal kan alltså avtalas om en kortare eller längre prövotid. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo