Kan efterlevande make kräva att behålla sitt giftorättsgods?

Vid bouppteckning efter mín mor där som var omgift sedan 20 år , begärde hennes make att han skulle få behålla 100% av sitt giftorättsgods.dvs alla fastigheter o tillgångar , utom behållningen på min mors bankkonto , är det möjligt att det kan jämkas så till hans fördel.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) kap 7, se https://lagen.nu/1987:230#K7. 7:1 ÄktB anger att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte utgör enskild egendom. Enligt 2 § kan egendom vara enskild p.g.a. äktenskapsförord eller p.g.a. att make erhållit egendomen genom gåva, arv eller testamente med villkoret att den ska vara enskild. Även egendom som har trätt istället för sådan egendom är som huvudregel enskild, enligt p 6. Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och efter avdrag för makarnas skulder, fördelas det lika mellan makarna, se 11:3 ÄktB. Enligt jämkningsregeln i 12:2 ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K12) finns dock en möjlighet för efterlevande make att begära att varje sida ska behålla sin del av giftorättsgodset vid en bodelning. Denna möjlighet nyttjas främst när den efterlevande maken är den ”rikaste” och önskar behålla sin egendom framför att utge den till den avlidnes särkullbarn eller testamentstagare. Sammanfattningsvis är huvudregeln att, vid bodelning med anledning av makes dödsfall, makarnas respektive giftorättsgods ska läggas samman och delas. Regeln i 12:2 ÄktB möjliggör dock för den efterlevande maken, i detta fall din mors make, att begära att varje sida ska behålla sitt. Den avlidne makens arvingar ärver då det giftorättsgods och ev. enskilda egendom som finns på dennes sida. Som särkullbarn har du enligt Ärvdabalken 3:1 (se https://lagen.nu/1958:637#K3) rätt att utfå ditt arv direkt, medan makars gemensamma barn utfår sitt arv först när även den kvarlevande maken avlidit. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning