Sälja fast egendom som är giftorättsgods

Hej! Jag äger ett fritidshus tillsammans med min bror (50/50). Huset är efter våra föräldrar, han ägde sin del innan han gifte sig och den är inte enskild egendom. Kan han sälja sin del till mig utan medgivande från sin fru?

Lawline svarar

Hej, Regler kring egendomsförhållanden inom äktenskap regleras i äktenskapsbalken, ÄktB. (https://lagen.nu/1987:230) Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom går att utläsa av 7 kap. 2 § ÄktB. Det aktuella fritidshuset är, då det inte omfattas av 7 kap. 2 § ÄktB, att se som giftorättsgods. Enligt 7 kap 5 § 1 st 3 p. 3 meningen får inte make avhända sig fast egendom som är del av makarnas giftorättsgods. Samtycke skall lämnas skriftligen. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning