FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt09/09/2006

Angivelse av avsändare vid marknadsföring

Hej Lawline, Är det tillåtet att erbjuda en marknadsföringstjänst med upplägget: "att få sitt budskap uppmärksammat utan att vara avsändare"? Tack :)

Lawline svarar

Hej, Din fråga är något otydligt formulerad men jag förstår det som att du undrar om det är möjligt att marknadsföra en vara/tjänst utan att ange avsändare. I ett fall som detta gäller marknadsföringslagen (1995:450) (MFL) som reglerar hur marknadsföringsårgärder skall utformas etc. 5 § i MFL stadgar att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Vidare ska det även framgå tydligt vem som svarar för marknadsföringen. Detta innebär att en avsändare alltid måste anges. Avsändaren är då den som ansvarar för marknadsföringsåtgärden. 15 § MFL stadgar att en näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt får åläggas att lämna sådan information. Information om avsändaren är att betrakta som information av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Utöver dessa regler ställer MFL upp en hel del andra krav som du bör titta på. Jag hoppas att detta besvarar din fråga, annars är du välkommen att höra av dig. Vänliga hälsningar
David LilloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000