Rätt att kvarstå som aktieägare när man säger upp sig från bolaget.

Hej, jag var 2008 med och startade upp ett aktiebolag som jag fick 5% A-aktier i. Jag investerade inga pengar själv, men jag fick aktierna eftersom jag varit med och byggt upp företaget. Nu har jag jobbar i snart 2 år och vill hoppa av. Min fråga är då vad som händer med mina A-aktier? Förlorar jag dem rakt av eller? Om företaget säljs om 1 år får jag ingenting då? Vi har inte skrivit några speciella avtal vad gäller mina aktier.

Lawline svarar

Hej, Som jag förstår din fråga har du erhållit aktierna som en ersättning för det arbete du har lagt ned på att starta upp företaget och du är registrerad ägare för aktierna. Aktier representerar vissa rättigheter som innehavaren har gentemot bolaget (i allmänhet vinstutdelning och förvaltningsrätt). Att aktierna är separade i A-aktier och B-aktier innebär att aktiesorterna har olika röststyrka, exempelvis att en A-aktie representerar 10 röster medan en B-aktie representerar 1 röst. 1/10 är också den högsta tillåtna röstdifferensen. Att du slutar arbeta för företaget är inte ett faktum som i sig påverkar äganderätten till aktierna. Aktieinnehavet är inte som utgångspunkt kopplat till ett aktivt arbete i bolaget. Din uppsägning är alltså inte kopplad till ditt aktieinnehav och är ingenting annat reglerat så kan du sitta kvar som aktieägare i bolaget trots att du inte längre arbetar där. Det finns däremot möjligheter att föreskriva om omsättningsförbehåll, hembudsklausuler, samtyckesförbehåll eller förköpsrätt till de kvarvarande aktieägarna, men det rör situationer när en aktieägare tänker avyttra sina akiter och sådana förbehåll ska framgå av bolagsordningen. Eftersom du säger att ingenting särskilt har avtalats kvarstår du med andra ord som ägare trots att du säger upp dig. Skulle bolaget säljas om ett år och du då väljer att sälja dina aktier (vilket utgör en andel i bolaget) så har du naturligtvis rätt att erhålla ersättning för aktierna. Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”