FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/12/2010

Köp av vara på blocket

Hej. Jag är hk-lärare och ställde en mvg fråga på ett prov som själv har satt griller i huvudet på mig. Skulle vara mkt tacksam för snabbt svar. Så här lyder frågan. Du köper en I-pad på blocket för 2000 kr. När du får I-paden visar det sig att den är på kinesiska och du ångrar ditt köp. vilken lag gäller? Har du rätt att ångra köpet? Vad kan du göra för att lösa situationen? MIna svar: Köplagen, då köper görs mellan två privatpersoner. Nej, du kan inte ångra köpet. Försöka att komma överens med säljaren om en bra lösning men säljaren har inte dolt något och är inte skyldig att göra något. MIn fråga till er: Stämmer mina svar? Jag gick in och läste noggrant på blocket och på köplagen och känner att jag kanske inte är helt rätt på det? Nästa gång ska jag skriva en enklare uppgift! Tack!

Lawline svarar

Hej, För det första kan man inte utesluta att säljaren är en näringsidkare. På blocket finns både privatpersoner och näringsidkare, vilket betyder att man bör diskutera både Köplagen och Konsumentköplagen under de förutsättningar som gäller i frågan. Om vi börjar med att anta att säljaren är en näringsidkare, blir Konsumentköplagen tillämplig. Varan skulle då anses felaktig enligt 16 § och köparen hade haft rätt att reklamera den felaktiga varan. Distans- och hemförsäljningslagen hade inte varit tillämplig då näringsidkaren enbart marknadsfört sig på internet och det således inte rör sig om ett distansavtal i lagens mening. Om säljaren istället är en privatperson, blir Köplagen tillämplig. Distans- och hemförsäljningslagen är inte tillämplig varför det inte finns någon möjlighet att ångra köpet. Däremot öppnas en möjlighet även här för att argumentera att varan är felaktig i enlighet med 17 §. Man borde här argumentera för att köparen haft fog att anta att datorn var på svenska och att säljaren haft en skyldighet att informera om inte så var fallet. Då försäljningen skedde via internet har köparen inte haft någon möjlighet att undersöka varan före köpet. Dock kan det låga priset om 2000 kr inverka på bedömningen och föranleda att köparen bort fråga om datorns ursprung och att säljaren således inte haft någon skyldighet att informera om detta. Man kan således argumentera åt båda hållen och utgången av tvisten är inte given. Om jag hade rättat frågan hade jag sett till argumentationen fram till svaret och inte lagt någon vikt vid om eleven anser att varan är att anse som felaktig eller ej i lagens mening. Om varan är att anse som felaktig, har man rätt att reklamera den. Om man istället kommer fram till att varan inte är felaktig, har du helt rätt i att man inte kan göra något på rättslig väg för att häva köpet. Man skulle även kunna föra en diskussion kring 30 och 33 §§ Avtalslagen och argumentera för att säljaren uppträtt svikligt eller ohederligt, även om den linjen är lite svårare. Vänligen,
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo