Äktenskapsförord, fastighet

Vi är sambos sedan 2 år som ska gifta oss. Jag äger en fastighet sedan 20 år med ett värde på 8 milj. Lån på 3 milj. Min blivande fru vill ej ha äktenskapsförord på fastigheten utan istället köpa in sig...hur räknar vi ut hennes insats....och när måste vi skriva....snart dags för vigseln.

Lawline svarar

Hej, Regler kring äktenskapsförord och bodelning återfinns i äktenskapsbalken https://lagen.nu/1982:80. Vid ett äktenskaps upphörande delas makarnas gemensamma giftorättsgods. Enskild egendom utgör inte giftorättsgods och undantas därför från delningen. Egendom kan hanteras som enskild genom äktenskapsförord, 3§. Förordet skall vara skriftligt, undertecknat av båda makarna samt lämnas till tingsrätten för registrering. Har äktenskapsförordet inlämnats inom en månad från vigsel gäller förordet från äktenskapets ingående. I annat fall gäller förordet från dagen för inlämnande. Vid köp och försäljning av andel i fastighet finns flera saker att tänka på. Dels kan fastighet ha ökat i värde sedan det ursprungliga förvärvet. Det kan därför bli aktuellt att låta utföra en ny värdering för att erhålla ett aktuellt marknadsvärde. Även lån kopplade till fastigheten bör hanteras. Andra frågor att ställning till är uppdelning av framtida kostnader för fastigheten i form av underhåll och eventuella renoveringar. Det är viktigt att fundera igenom olika möjliga alternativ ordentligt för att uppnå planerat resultat av åtgärden. Det kan vara lämpligt att kontakta sakkunnig jurist för att erhålla hjälp att utforma avtal mellan er med en innehåll som ni önskar, i kombination med rådgivning av de ekonomiska aspekterna.
Lina HjorterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning