Försäljning av gemensam bostad

Hej! Min fru äger de hus vi bor i och vi funderar på att sälja. Kan min fru gör det utan att jag är med?

Lawline svarar

Hej, För frågor kring äktenskap och egendomsförhållanden däri är äktenskapsbalken tillämplig, ÄktB. (https://lagen.nu/1987:230) I 7 kap 4 § ÄktB regleras vad som är att se som makars gemensamma bostad. Er fastighet faller troligtvis in under 1p. Detta gäller om egendomen fungerar som makarnas gemensamma hem. I 7 kap 5 § ÄktB stadgas vad för typ av förfogande av den gemensamma bostaden som kräver båda makars samtycke. Bland annat krävs samtycke för att sälja, låta inteckna, hyra ut eller upplåta nyttjanderätt i fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Samtycket ska enligt 7 kap 5 § 4 st ÄktB ske skriftligen när det gäller försäljning och inteckning av den gemensamma bostaden. Din maka behöver alltså ditt skriftliga samtycke för att kunna genomföra en försäljning av den gemensamma bostaden. Fungerar egendomen inte som ert gemensamma hem blir det avgörande på vilket sätt som egendomen tillhör din maka som enskild egendom. Om du inte ger ditt samtycke kan din maka vända sig till domstol för att få rättens tillåtelse till åtgärden. Rättens tillåtelse ersätter då makens, ditt, samtycke. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning