FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen08/12/2010

Fel i vara - upprepade reparationer

Inom 1mån efter köp av fabriksny bil reklamerade vi den pga missljud (skrikande) bromsar. Efter 9månader samt 9 reparationsförsök kvarstår fortfarnde felet. Vad har vi för rättigheter? Bilens märke säger sig stå för kvalitet.

Lawline svarar

Eftersom du säger att bilen var fabriksny förutsätter jag att du köpt den av ett företag. Då gäller konsumentköplagen. Enligt 16§ 3st 3p Konsumentköplagen föreligger fel i vara om den avviker från vad köparen kunnat förutsätta. Säljaren ansvarar för fel som föreligger vid köpet (20§) och ett fel som uppstår inom 6 månader från varans avlämnande anses ha funnits vid köpet (20a§). En säljare har alltid rätt att erbjuda avhjälpande av fel istället för t.ex. omleverans (ny vara) eller hävning av köp, vilket han har utnyttjat i erat fall. En köpare ska dock inte behöva finna sig i upprepade försök att avhjälpa felet. Som regel ska köparen inte behöva tåla mer än två reparationsförsök. När samma problem uppstår tredje gången (vilket du passerat för länge sen) kan du kräva annan åtgärd från säljarens sida. Det som bör bli aktuellt för dig är antingen omleverans eller hävning av köpet. Omleverans innebär att du får en ny likadan produkt. Kravet för detta är att det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. När man gör det bedömningen utgår man från vilken betydelse felet har och produktens värde utan fel (26§). Säljaren kan bara undgå omleverans om det råder ett markant missförhållande mellan hans uppoffring och felets betydelse för dig, vilket ej bör föreligga. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga får du enligt 28§ häva köpet om det (enligt 29§) är av väsentlig betydelse för dig. Då ska bådas prestationer gå tillbaka; du lämnar tillbaka bilen och får pengarna tillbaka.
Frida LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?