FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/09/2006

Bredband via årsavgift till bostadsrättsförening

Min brf i Sthlm har tagit initiativet att installera bredband i alla lägenheter. Brf debiterar alla som utnyttjar bredbandet på månadsavgiften/månadshyran. Detta är ju en kostnadseffektiv konstruktion där man slipper extra utskick med posten. Mitt problem rör avtalet mellan dessa tre parter (mig, brf och IT-företaget): - I kapitel "Beställning av abonnemang" så ingår jag avtal med IT-företaget om jag skriver på. - I kapitel "Avgifter och uppsägningstid" står det att avgiften betalas till brf på månadsavgiften/månadshyran. Men det står ingenstans om mitt avtal med brf om denna "autogiroliknande" tjänst! Jag har förgäves försökt få brf att förtydliga blanketten så att det klart framgår att jag ingår avtal med två parter (brf och IT-företaget) och detaljerna kring detta eller att ha en blankett till som reglerar avtalet mellan mig och brf om debiteringen via månadsavgiften/månadshyran. Både brf och IT-företaget säger svepande att det är så här som det blir bäst. Jag känner mig oklar på hur min avtalssituation ser ut om jag skriver på. På något sätt är IT-företagets fordran överförd till brf men utan bindande papper. Har ni några tips/kommentarer?

Lawline svarar

Jag är också lite tveksam till avtalets form och det skulle nog må bra av att vara tydligare. Å andra sidan kommer det ju aldrig att uppstå några problem så länge bredbandsräkningen betalas i tid, vilket jag förutsätter. Det ligger nära tillhands att tolka avtalet så att du ingår ett det med bredbandsleverantören som anvisar din bostadsrättsförening som betalningsmottagare. Bredbandsbolaget och bostadsrättsföreningen har sedan ingått ett separat avtal som reglerar deras inbördes förhållande. Problemet med denna tolkning är precis som du uppmärksammat att kostnaden läggs på månadsavgiften till föreningen. Alternativet skulle vara en tolkning där du ingår avtalet med både leverantören och föreningen. Den stora tveksamheten hänför sig till om en eventuellt utebliven betalning av bredbandsräkningen skulle anses vara detsamma som att underlåta att betala en del av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen eller om det skulle innebära att att fordringsägaren skulle vara tvungen att vända sig till inkasso som vanligt. Regler om årsavgift eller månadsavgift till bostadsrättföreningar finns i BrL som du hittar http://www.lagen.nu/1991:614. Om abonnemanget betalas via månadsavgiften eller inte spelar stor roll för kreditrisken eftersom föreningen har pant i bostadsrätterna för avgiften och vid väsentliga skulder kan ta till drastiska åtgärder för att driva in denna (BrL 7:16 a resp. 7:18-19). Det får alltså även konsekvenser för övriga fordringsägare som blir lägre prioriterade i anledning av utmätning. Om avtalet bara ingås med bredbandsleverantören skulle jag luta mot att betalningsskyldigheten inte hänför sig till den vanliga månadsavgiften. Avgiften ska bara täcka föreningens löpande utgifter och inte enskilda medlemmars avtal med tredje man (BrL 7:14). Grunderna för beräkning av avgifterna måste även anges uttryckligen i föreningens stadgar (BrL 9:5:1 p. 5). Styrelsen beslutar sedan om avgift utifrån de angivna gunderna. Tanken är att föreningens kostnader ska fördelas mellan samtliga bostadsrättsinnehavare efter angiven grund även om någon enstaka serviceavgift kan falla utanför reglerna. Om det skulle röra sig om en laglig avgiftshöjning är väl avtalet att tolka så att det har slutits med både föreningen och med leverantören eller enbart med föreningen, vilket borde framgå tydligare av kontraktet. Om det inte rör sig om en avgiftshöjning i legal mening borde formuleringen givetvis plockas bort ur kontraktet. Om du vill vara säker på vad som gäller kanske du kan kontakta bredbandsbolaget och/eller styrelsen och fråga hur de ser på frågan. Eventuellt går det att hitta vägledning i föreningens stadgar som alltså måste ange grunderna för beräkningen av avgifter. Med tanke på att jag bara är student och inte någon expert på området kan jag dock inte uttala mig säkert i den här frågan. Som sagt ovan aktualiseras dock bara problemet vid eventuell utebliven betalning. Eftersom det inte rör sig om särskilt mycket pengar borde det då vara enkelt att lösa genom att räkningen betalas.
Love Wilén-ÖrnulfRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”