Säljares rätt till två reparationsförsök

Hej det är så att jag har reklamerat min mobiltelefon 2 gånger pga fel på varan. Telefon företaget säger att man måste ha reklamerat 3 gånger för att man ska kunna få en ny mobil eller kunna häva köpet... Jag undrar om det stämmer och hur jag bör ta mig till väga. Är det verkligen så att mobilen måste reklameras 3 ggr för att man ska kunna få en ny, eller för att kunna häva köpet. Mvh/ Andina

Lawline svarar

Hej, Tillämplig lag är konsumentköplagen (1990:932) https://lagen.nu/1990:932, såvida du köpt telefonen som privatperson. Lagen utgör ett lägsta skydd för konsument och är tvingande i så mån att avtalsvillkor till nackdel för konsumenten är utan verkan, 3§ KKL. De primära påföljderna vid fel är avhjälpande eller omleverans. Säljaren har rätt att avhjälpa ett fel eller företa omleverans, trots att köparen kräver annan påföljd (t ex hävning), om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen, 27§ KKL. Säljaren har vidare rätt att välja avhjälpande före omleverans när omleverans innebär en oskälig kostnad för säljaren, 26§ KKL. Att säljaren har rätt till två avhjälpandeförsök är inget som direkt går att läsa ur lagtexten, utan är något som framkommit i allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis. Att du måste reklamera tre gånger innan du kan kräva att köpet hävs är således korrekt då säljaren i detta fall haft tillfälle att åtgärda felet vid de två första reklamationerna och vid tredje reklamationen är säljarens rätt att åtgärda felet alltså förbrukad om det är fråga om samma fel. I vissa fall kan fler än två reparationsförsök tillåtas, t ex om felet inte visat sig då varan är hos säljaren för åtgärd, eller om det är fråga om olika fel.
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo