FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt31/08/2006

Underhållningsskyldighet vid servitut

#KONSTIGT SVAR...FEL?? Hej Har en fråga om servitut. Jag äger en sommarkåk där vatten saknas, dock finns ett servitut som ger mig rätt att nyttja en vattenkran som finns på en ladugårdsvägg som tillhör min granne. Nu har vattenledningen gått sönder.Kan jag kräva att min granne lagar vattenledningen eller ska jag bekosta reparationen?Den kranen är min enda möjlighet att få tag i dricksvatten.

Lawline svarar

Hej, Servitut regleras i jordabalkens (SFS 1970:994) 14 kap. (se www.lagen.nu) Enligt 1 § 2 st. får servitut endast avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten (den som har nytta av servitutet, alltså din fastighet) och får inte förenas med någon annan skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten (den som upplåter servitutet, alltså din granne) än den att underhålla väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. En motsatstolkning av denna paragrafs lydelse ger alltså vid handen att servitut kan förenas med en sådan skyldighet. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”