Samägd fastighet

Bakgrund: 3 delägare i samägd (gm arv)fritidsfastighet. 1 delägare vill bli utlöst och övriga 2 har accepterat försäljning gm mäklare för att fastställa aktuellt värde. Kan delägare som önskar bli utlöst vägra att sälja sin andel till övriga 2 delägare, även om de är högstbjudande? Kan i så fall övriga 2 vägra försäljning av sina andelar och föra ärendet till tingsrätten för försäljning enl. samäganderättslagen?

Lawline svarar

Hej, Under förutsättning att inget annat avtalats mellan er blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt dess 2 § förfogar varje delägare över sin andel, medan det krävs enighet bland delägarna för bland annat försäljning av den samägda egendomen i dess helhet. Detta medför i det aktuella fallet att delägare 1 väljer om och till vem han vill sälja sin andel till. För att delägare ska kunna komma ifrån samägandet stadgas i 6 § samäganderättslagen att varje delägare kan till rätten begära att den samägda egendomen ska säljas genom offentlig auktion. De övriga två delägarna kan således utnyttja denna möjlighet och få fastigheten såld genom offentlig auktion efter ansökan till tingsrätten. Vänligen, Andreas Vinqvist
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000