Gallring av uppgifter i belastningsregistret

Hej Blev dömd för misshandel i april 1999 som 17 åring, till vård inom socialtjänsten 6 månader, blev sedan 2009 stoppad i tullen med ett knogjärn i packningen, undertecknade ett strafföreläggande om smuggling med dagsböter som påföljd samma år, väldigt dumt och onödigt. undrar nu om båda domarna kommer synas i ett registerutdrag fram tills sista domen gallrats?

Lawline svarar

Hej! Regler om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida uppgifter om misshandelsdomen samt det godkända strafföreläggandet fortfarande finns registrerade i belastningsregistret. Av 3 § lagen om belastningsregister framgår att registret ska innehålla uppgift om den som genom bl.a. dom eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott. När det gäller gallring av uppgifter i registret finns föreskrifter i 16-18 §§ lagen om belastningsregister. Enligt 17 § 6 p. ska uppgifter om ungdomsvård gallras tio år efter domen. Uppgifter om böter gallras fem år efter godkännandet av strafföreläggandet, se 17 § 9 p. Om jag har förstått det rätt har alltså uppgifter om misshandelsdomen gallrats från registret. Uppgifter om strafföreläggandet gallras först år 2014. Enligt 9 § lagen om belastningsregister har du rätt att på begäran få ta del av samtliga uppgifter ur registret om dig själv. Du kan framställa en sådan begäran en gång om året utan avgift. På så sätt kan du kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade. Lagen om belastningsregister finner du här: https://lagen.nu/1998:620 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000