Förfoganden avseende samägd egendom

Jag har två släktingar som samäger en sommarstuga. Nu har den ena släktingen ärvt mycket pengar och kommit på att hon vill ha sommarstugan själv. Kan hon tvinga fram en försäljning i syfte att köpa ut den andra släktingen som inte vill sälja?

Lawline svarar

Hej! Regler avseende ägarkonflikter i situationer då flera personer äger viss egendom finns i lagen om samäganderätt (SamägL). Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida din släkting kan tvinga fram en försäljning av fastigheten. Enligt 2 § SamägL erfordras samtliga delägares samtycke för varje förfogande över det samfällda godset i dess helhet, exempelvis vid en försäljning av hela den samägda egendomen. Övriga delägares samtycke fordras inte för förfoganden avseende enskilda andelar, vilket innebär att en delägare fritt kan förfoga över sin egen andel. Såvida inget annat är avtalat kan dock varje delägare, om samtycke ej föreligger, ansöka hos domstol om försäljning av den samägda egendomen genom offentlig auktion, se 6 § SamägL. Något särskilt skäl för försäljningen behöver ej anges. Försäljning ska dock ej ske om en annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Enligt HD:s praxis föreligger synnerliga skäl endast i undantagssituationer, exempelvis då sociala förhållanden motiverar uppskov. Svaret på din fråga är att din släkting kan tvinga fram en försäljning av fastigheten, trots att övriga delägare ej samtycker, såvida inte synnerliga skäl för anstånd föreligger. Vid denna bedömning är omständigheterna i det enskilda fallet av avgörande betydelse. Jag kan därför inte ge ett definitivt svar på frågan. SamägL hittar du här: https://lagen.nu/1904:48_s.1 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000