Rätten att förfoga över den gemensamma bostaden

FRÅGA
Min hustru äger ensam vår gemensamma, fast egendom, hus och 1,5 hektar jord kan hon ensam bestämma och sälja eller måste jag också godkänna en försäljning?
SVAR
Hej,

För frågor kring äktenskap och egendomsförhållanden däri är äktenskapsbalken tillämplig, ÄktB. (här)

I 7 kap 4 § ÄktB regleras vad som är att se som makars gemensamma bostad. Er fastighet faller troligtvis in under 1p. Detta gäller om egendomen fungerar som makarnas gemensamma hem.

I 7 kap 5 § ÄktB stadgas vad för typ av förfogande av den gemensamma bostaden som kräver båda makars samtycke. Bland annat krävs samtycke för att sälja, låta inteckna, hyra ut eller upplåta nyttjanderätt i fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Samtycket ska enligt 7 kap 5 § 4 st ÄktB ske skriftligen när det gäller försäljning och inteckning av den gemensamma bostaden.

Din maka behöver alltså ditt skriftliga samtycke för att kunna genomföra en försäljning av den gemensamma bostaden. Fungerar egendomen inte som ert gemensamma hem blir det avgörande på vilket sätt som egendomen tillhör din maka som enskild egendom.

Om du inte ger ditt samtycke kan din maka vända sig till domstol för att få rättens tillåtelse till åtgärden. Rättens tillåtelse ersätter då makens, ditt, samtycke.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98541)