Uppsägning av provanställning.

Vi har lite klumpigt skrivit in i ett anställningsavtal att "Efter provanställningens slut övergår anställningen till att bli en tillsvidareanställning." Efter 3 månader, som provanställningen avtalats om, är vi nu osäkra på om vi vill behålla den anställde. Har vi redan lovat en tillsvidareanställning med raderna ovan, eller kan vi fortfarande avsluta anställningen vid prövotidens slut?

Lawline svarar

Hej, Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 6§, https://lagen.nu/1982:80#P6S1, får man avtala om en provanställning förutsatt att en sådan inte överstiger sex månader. Under en sådan prövotid anses arbetsgivaren ha rätt att säga upp anställningen utan några krav på objektiva skäl. Enligt LAS:s bestämmelser är det därmed helt okej att säga upp avtalet. Sedan skulle man också kunna titta på det ur ett avtalsrättsligt perspektiv och då tar man sin utgångspunkt i avtalets lydelse. Enligt min bedömning så får avtalstexten läsas och tolkas så att en provanställning som inte avslutats i enlighet med LAS:s bestämmelser kommer att övergå i en tillsvidareanställning. Skulle man läsa texten som att man har avtalat bort rätten att säga upp provanställning skulle ändamålet med en sådan anställning bli förfelat. Då hade man helt enkelt kunnat avtala om en tillsvidareanställning direkt. Jag anser alltså att avtalet får läsas som att all fortsatt anställning efter prövotidens utgång är att se som tillsvidareanställning, men inte att man avsagt sig rätten att säga upp arbetstagaren vid prövotidens slut och inte bevilja fortsatt anställning. Besked om anställningens upphörande ska lämnas till arbetstagaren senast vid dagen för prövotidens utgång. Jag hoppas att Ni har fått svar på Er fråga! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo