FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer11/11/2010

När övergår visstidsanställningen till tillsvidareanställning?

Jag är visstidsanställd 3 månader i halvåret, har ej kontrakt.(får arbetsgivarintyg med satta datum efteråt-intermittent) om jag kommit upp till 14 månader har jag rätt till tillsvidareanställning? Hur gör jag då, har bett om möten men blivit ignorerad. Nu är jag gravid och vill kolla upp mina rättigheter.

Lawline svarar

Hej, Enligt LAS, Lag om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80), är huvudregeln vid anställningsförhållanden att anställningen skall vara tillsvidare, LAS 4 §. Ett antal undantag finns dock. Ett exempel är tidsbegränsad anställning enligt LAS 5 §. I paragrafen anges att om en arbetstagare som under en femårsperiod varit visstidsanställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning. För att ett anställningsavtal skall uppkomma krävs endast att parterna är överens, dvs det finns inga krav på skriftligt kontrakt. Däremot krävs att arbetsgivaren informerar arbetstagare om anställningsvillkoren, exempelvis genom ett anställningsbevis, LAS 6c §. Informationen skall lämnas senast en månad efter arbetets påbörjande. I LAS 1 § finns en del arbetstagare undantagna lagen. Ett exempel är anställda familjemedlemmar. Med Vänlig Hälsning
Lina HjorterRådgivare
Hittade du inte det du sökte?