FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt09/11/2010

Avhysning

Köpte i maj -09 en bostadsrätt till min son. Jag äger 90% och han 10% enl kontraktet. Nödv. för medlemskap i föreningen.Han bodde tidigare hemma och flyttade dit tillsammans med flickvän. Nu har de separerat och fd flickvän vägrar flytta. Vad kan jag göra ?

Lawline svarar

Hej, Under vissa omständigheter har en sambo rätt att överta en hyresrätt eller bostadsrätt som inte ingår i bodelningen, se Sambolagen 22§ https://lagen.nu/2003:376. Troligtvis har den f.d. flickvännen ingen rätt att överta bostadsrätten. Detta kräver nämligen i praktiken bl.a. att de sammanboende parterna har barn tillsammans. Har de inte det så krävs det synnerliga skäl, t.ex. graviditet. Vägrar en person avflytta från en bostad som denne ej har rätt till så finns det en möjlighet för rättighetsinnehavaren att hos kronofogden ansöka om avhysning, se UB kap. 16 https://lagen.nu/1981:774#K16. För praktisk information kring hur detta går till kontakta kronofogdemyndigheten, http://www.kronofogden.se/. Med vänlig hälsning
Samuel LundbergRådgivare