Semesterlön vid föräldraledighet?

Jag är lärare och arbetar sedan ht-10 80% och är föräldraledig 20%. Under de 20% tar jag ut dagar vi har kvar av vår föräldrapenning för vårt barn fött-04. Är dessa 20% semesterlönegrundande? Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, Svaret till din fråga kan hittas i semesterlagen (1977:480). I lagens sjunde paragraf beskrivs hur man beräknar antalet betalda semesterdagar man har tjänat in under ett år. Grundprincipen innebär att man tar antalet dagar man varit anställd under intjänandeåret (1 april – 31 mars). Från detta antal drar man bort de dagar man har varit frånvarande ifrån arbetet utan lön. Det man får fram divideras sedan med totala antalet dagar under intjänandeåret och multipliceras slutligen med 25. Ledighet enligt semesterlagens 17 a paragraf ska dock ej subtraheras i första momentet, se https://lagen.nu/1977:480#P7S1 I semesterlagens 17 a § 3 mom uppges frånvaro på grund av föräldraledighet enligt 4 kap 3 § i lagen om allmän försäkring som en ledighet vilket enligt 7 § inte skall leda till ett lägre antal semesterlönegrundande dagar, se https://lagen.nu/1977:480#P17aS1 Sammantaget så skall alltså din tid hemma med barnet ej sänka det antal betalda semesterdagar som du tjänar ihop under ett år. Med vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000