FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 01/11/2010

Arbetsgivaren utbetalar för lite lön

om en arbetsgivare betalar ut för lite lön än vad man har jobbat för hur ska man vända sig för att få rätt utbetalt

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Din arbetsgivare har en skyldighet att betala ut den lön ni har avtalat om. Eftersom din arbetsgivare har betalat ut för lite lön rekommenderar jag dig att i första hand kontakta din arbetsgivare för att reda ut detta. Om ni har en personalavdelning som har hand om löneadministrationen kan du vända dig till dem. När en arbetsgivare inte betalar ut din lön innebär det att du får en fordran, ett penningkrav, mot arbetsgivaren. Fordran motsvarar din lön. I din situation innebär det att fordran motsvarar den del av din lön som arbetsgivaren inte har betalat ut. Om arbetsgivaren trots ditt påtalande inte betalar ut den lön du har rätt till kan du kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant. De kan i sådana fall hjälpa dig med detta. Du kan även direkt vända dig till ditt fackförbund för hjälp. Är du däremot inte medlem i ett fackförbund kan du i stället vända dig till Kronofogdemyndigheten om din arbetsgivare inte vill betala ut din lön. Till dem kan du skicka in en ansökan om betalningsföreläggande. De krav som Kronofogdemyndigheten ställer är att du har ett penningkrav och att detta krav har fallit till betalning. Tillsammans med ansökan behöver du inte bifoga några handlingar, utan endast ange vad ditt ärende gäller. Ansökan om betalningsförläggande finns att ladda hem från deras webbplats, http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketter/9012.4.3a7aab801183dd6bfd380003332.html Förfarandet hos Kronofogdemyndigheten går till så att när de får in din ansökan kontaktar de din arbetsgivare. Om arbetsgivaren anser att ditt betalningskrav är felaktigt kommer Kronofogdemyndigheten att meddela dig om detta. Det är då upp till dig att bestämma om du vill ta ärendet vidare till domstol eller inte. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänlig hälsning, Annika Winblad von Walter
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?