Återkallelse av accept.

Hej! Om jag som privatperson svarar på en privat annons via mail om en dator på internet att jag vill köpa den direkt av annonsören, är det då ett bindande avtal? Om annonsören svarar på mitt mail efter att jag har valt att avstå från köpet, har jag rätt att dra mig ur?

Lawline svarar

Hej, Då det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner blir avtalslagen och köplagen tillämplig. Regler om när ett avtal anses ingånget finns i Avtalslagen. I svensk rätt gäller pacta sund servanda i relativt stor utsträckning och avtalsparterna är bundna av sitt anbud respektive accept, under förutsättning att inte annat framgår av lagen, se 1§ AvtalsL, https://lagen.nu/1915:218#P1S1. Att accepten skett via mail är inget hinder mot att ett bindande avtal uppstått, även muntliga avtal är ju bindande (bortsett från de avtalstyper som kräver viss formalia). Bindande avtal har alltså uppkommit genom den via mail gjorda accepten. Från huvudregeln om bundenhet görs däremot ett undantag om anbudet eller accepten återkallas innan mottagaren tagit del av anbudet/accepten, under förutsättning att återkallelsen kommit motparten till handa. Det vill säga att den nått mottagaren, därmed inte sagt att denna måste ha tagit del av den. Detta framgår av 7§ AvtalsL, https://lagen.nu/1915:218#P7S1. Under premissen att annonsören inte har läst mailet innan han svarat på det och därmed fått återkallelsen innan han tagit del av accepten så har inget bindande avtal uppstått. Har anbudsgivaren däremot läst mailet innan men valt att inte svara på det förrän senare så har ett bindande avtal de facto uppstått. Men man kan fortfarande hävda att återkallelse skett med stöd av 7§ AvtalsL under förutsättning att anbudsgivaren inte vidtagit någon handling med anledning av accepten. Detta följer av den latinska principen "re integra”, vilket innebär "medan saken är orörd". Det finns alltså en ganska god chans att du kan dra dig ur med stöd av 7§ avtalslagen, men det är som sagt under förutsättning att din accept inte föranlett några åtgärder från anbudsgivarens sida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000