Skadeståndsgrundande händelse på trottoaren?

Hej. Min väninna gick på trottoaren för en veckor sen och hon råkade stöta till en cyklist som tappade kontrollen över cykeln och for rakt ut i gatan och åkte på en bil, bilen fick några bucklor och bilföraren slog i huvudet i ratten och fick mindre skador. Till följd av denna händelse så åkte bilen bakom in i bilen med bucklorna och fick skador på bilen. Nu är hon jätte orolig för att hon ska bli skadeståndsansvarig! får verkligen cyklister cykla på trottoaren? Och är det så att hon kommer bli ansvarig för dessa skador på bilarna? tacksam för snabbt svar Mvh

Lawline svarar

Hej! Jag hoppas verkligen att cyklisten klarade sig utan skador... Din beskrivning av händelsen påminner om övningsexempel man får i juristutbildningen angående skadeståndsrätt. Olyckan handlar om utomobligatorisk skadeståndsskyldighet då något kontraktsförhållande saknas mellan personerna ifråga. Skadeståndslagen blir då aktuell. Skadeståndslagen 2 kap 1 § tar upp frågan om skadeståndsansvar vid person- och sakskada, sehttps://lagen.nu/1972:207. För ansvar enligt skadeståndslagen ska följa krävs att de objektiva och subjektiva förutsättningarna är uppfyllda. Den objektiva förutsättningen är i detta fall att skada har uppkommit (bucklor i bilar och huvudskador) och att det finns någon som kan tänkas vara ansvarig för att skada har uppkommit (din väninna och/eller cyklisten). Denna förutsättning är uppfylld. Nästa förutsättning är den subjektiva. För att ansvar ska följa måste skadan ske uppsåtligen eller av vårdslöshet. En ren olyckshändelse medför inte ansvar enligt skadeståndslagen. Frågan är om din väninna genom vårdslöshet (culpöst) orsakat skadan? För att bedöma detta använder man sig av s.k. normbedömning. I detta fall handlar det om hur väninnan betedde sig i trafiken utifrån gällande trafikregler och iakttagande av den försiktighet som är normal ibland människor som vistas på trottoaren. Om cyklisten inte får cykla på trottoaren minskar detta antagligen risken för att din väninna handlat culpöst och eventuellt blir han skadeståndsansvarig för det senare händelseförloppet. Det är osäkert om den subjektiva förutsättningen är uppfylld. Din väninna verkar mer av olyckshändelse ha orsakat att cyklisten tappat kontrollen på cykeln. Att reda ut om cyklisten får eller inte får cykla på trottoaren är relativt enkel i det faktiska fallet. Domstolen kollar skyltningen på trottoaren och eventuella kommunala ordningsföreskrifter, de avgör om man får eller inte får cykla på trottoaren. Skadeståndsansvar förutsätter ochså att det föreligger kausalitet mellan skadegörarens beteende och skadan. I allt för slumpmässiga förhållanden kan skadestånd utebli för att man omöjligt kan förutse verkningarna av en skadeståndsgrundande händelse. Det saknas adekvat kausalitet. I ditt fall saknas eventuellt adekvat kausalitet angående bilen som körde in i den andra bilen och föraren som fick skador i den första bilen. Bilen bakom borde hunnit bromsa och föraren i bilen framför borde kanske ha haft bilbälte på för att minska risken för personskador. Försäkringsrätten fångar upp de flesta skadeståndstvister som äger rum, antagligen blir det också så i detta fall. Med vänlig hälsning Rickard Malteskog
Rickard MalteskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000