FrågaAVTALSRÄTTAnställningsavtal13/10/2010

Anbudsfrist vid erbjudande av fast tjänst

Hej! Har under sommaren haft en visstidsanställning0 tom 2010-09-30. Fick ett erbjudande om en fast tjänst i samma företag, chefen gav mig en vecka att fundera på erbjudandet. Jag svarade efter fem dagar att jag accepterade erbjudandet. Fick idag reda på att de har anställt en annan person på den tjänsten och de kunde nu inte erbjuda mig en fast tjänst längre. Har arbetsgivaren rätt att behandla mig på detta viset?

Lawline svarar

Hej! Det finns inga i lag stadgade formkrav för anställningsavtal. Ett anställningsförhållande kan således uppstå på flera olika sätt, t.ex. genom muntligt anbud och accept. Eftersom det saknas specialföreskrifter om vilka formkrav som krävs vid anställning så blir Avtalslagens bestämmelser tillämpliga, se AvtL 1§ 3 st. e.c, https://lagen.nu/1915:218. I detta fall innebär det att arbetsgivaren är bunden av sitt erbjudande i en vecka enligt AvtL 1 och 2§§. Du accepterade erbjudandet efter fem dagar, alltså innan anbudsfristen löpt ut. Som jag uppfattar situationen har därför ett giltigt anställningsavtal uppstått. Förklara detta för arbetsgivaren. Med Vänlig Hälsning
Samuel LundbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?