Misshandel av barn - preskriptionsregler och straffvärdesbedömning

Hej. Min fråga är: Vilka preskriptionsregler gäller när brottsoffret (anmält sin pappa för misshandel och sveda och vill ha 21000 kr i skadestånd för detta) är under 18 år då hon anmälde detta men vid rättegången är över 18 år? Kommer domen att handla om misshandel av barn eller av en vuxen? // Tack

Lawline svarar

Hej. Preskriptionstiden för olika brott framgår av 35 kapitlet 1§ Brottsbalken. Reglerna är uppbyggda så att desto hårdare straff ett brott kan ge, desto längre är preskriptionstiden. Straffet för misshandel är fängelse i högst två år, se 3:5 Brottsbalken. Preskriptionstiden är därför fem år från och med brottstillfället enligt 35:e kapitlets regler. Om en misshandel bedöms som ringa är preskriptionsfristen endast två år, medan grov misshandel inte preskriberas förrän 15 år efter brottstillfället. Preskriptionstiden påverkas inte av att offret är under 18 år vid brottstillfället. Vid vissa typer av sexualbrott finns speciella regler som innebär att preskriptionstiden ”startar” först när offret fyllt 18 år, se 35:4 Brottsbalken. Några sådana regler finns dock inte för misshandelsbrott. När det gäller din andra fråga så görs inte någon särskild åtskillnad mellan misshandel av barn och misshandel av vuxna personer. Att misshandeln riktar sig mot gärningsmannens barn anses däremot vara en försvårande omständighet när straffet bestäms, se 29:2 p.8 Brottsbalken. Att en förälder misshandlar sitt eget barn kan därför leda till ett hårdare straff än vad motsvarande misshandel av en annan vuxen person skulle ha gjort. Med ”barn” menas i de här sammanhangen alla som är under 18 år gamla. Att misshandeln varit riktad mot ett barn är en försvårande omständighet även om barnet har hunnit fylla 18 år vid tiden för rättegången. Brottet måste ju bedömas mot bakgrund av hur omständigheterna var när det skedde. Återkom gärna om du undrar något mer. En länk till Brottsbalken finns nedan: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm Vänligen,
Georg DellborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo