Omfattas hus som trätt istället för enskild egendom av äktenskapsförord?

FRÅGA
Min mor och far skrev ett äktenskapsförord 1979, där 1 villa skrevs som enskild egendom tillhörande endast min mor. Det skrevs också att vid eventuell försäljning skulle pengarna från denna och vad som dessa investerats i fortfarande vara min mors enskilda egendom. Huset är sedan länge sålt och de bor nu i gemensamt hus i Spanien, köpt för pengarna från försäljningen av villa som var min mors enskilda egendom. Skulle detta spanska hus i så fall fortfarande betraktas som enskild egendom av min mor vid eventuell skilsmässa, eller vad gäller i ett sådant fall.
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Enligt svensk rätt gäller följande.

Regler om makars egendom återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kapitel, se här.

7 kap 1 § anger utgångspunkten att makars egendom är giftorättsgods. Undantag från detta kan dock göras, precis som du skriver, i ett äktenskapsförord, enligt 7 kap 2 § 1 p. Enligt 7 kap 3 § uppställs en rad formkrav för att det ska vara giltigt. Dessa består i att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt, undertecknas av båda makarna samt
inges till tingsrätten för registrering.

7 kap 1 § 6 p är aktuell i denna situation då den stadgar följande. Enskild egendom är ” vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.” Detta innebär att då pengarna från husförsäljningen använts för att köpa ett nytt hus, omfattas även detta nya hus (det s.k. surogatet) av äktenskapsförordet och är således din mors enskilda egendom. Innebörden av detta är att huset, vid en ev. skilsmässa inte kommer att ingå i bodelningen, jämför ÄktB 10 kap 1 §, se här.

Hoppas svaret varit till hjälp.

Med vänlig hälsning

Caroline Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98541)