FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/10/2010

Hemförsäkring - ej tvång men att rekommendera

Är det lag på att man måste ha hemförsäkring oavsett typ av boende?

Lawline svarar

Hej, Det finns ingen skyldighet enligt lag att ha hemförsäkring, detta oavsett vilken boendeform du väljer. En hemförsäkring är emellertid oavsett boendeform att rekommendera, inte minst för att den regelmässigt innehåller mer än det skydd för hemmet som man naturligt nog förknippar med försäkringen. Som exempel kan nämnas rättsskydd (som krävs för att staten ska stå för dina ombudskostnader m.m. om du skulle hamna i en rättstvist), ansvarsförsäkring (som kan få stor betydelse om du skulle skada någon eller någon annans egendom) och reseskydd (som gäller de 45 första dagarna utomlands). I valet av typ av hemförsäkring får boendeformen betydelse. Omfattningen vad gäller ditt ansvar för boendet varierar med formen. Naturligt nog varierar därmed även innehållet i och kostnaden för de olika typerna av hemförsäkring. Om du har en hyresrätt ansvarar du endast för din lösa egendom. Din hemförsäkring behöver inte täcka övriga områden, dessa har istället din hyresvärd anledning att införskaffa försäkring för. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du förutom för lös egendom även för fast inredning (badrum, köksskåp, parkettgolv etc.). Försäkringsbolagen erbjuder därför ofta olika sorters tilläggsförsäkringar för bostadsrätter. Bostadsrättsföreningar har visserligen ofta fastighetsförsäkringar som täcker hela fastigheten men villkoren för dessa innehåller många gånger mycket höga självrisker. En hemförsäkring för en villa täcker även skador på själva huset och tomten. Försäkringsbolagen erbjuder olika varianter på dessa typer av hemförsäkringar och ofta finns möjlighet att kombinera olika sorters försäkringar med din hemförsäkring. Även om försäkringsbolagen följer varandra i stor utsträckning så är en ordentlig jämförelse mellan försäkringsvillkoren och försäkringskostnader att rekommendera. Med vänlig hälsning,
Sofie BjärtunRådgivare