FrågaKÖPRÄTTKöplagen23/09/2010

Ägarkonflikt hund

Jag har övertagit en hund och skrivit på ett köpeavtal med den förra ägaren "mimmi" enligt Svenska kennelklubben, och jag är registrerad ägare på jordbruksverket. Men det visar sig att den tidigare ägaren hade haft ett vad som påståtts vara ett muntligt avtal om att ägaren innan henne "pelle" skulle ha tillbaka hunden om "mimmi" inte kunde ha henne kvar. och dom har skrivna sms där de ska ha stått att han får komma och umgås med hunden då och då i början, och nu har ju "mimmi" brutit detta avtal och "pelle" hotar med att dra in jurister och dra oss inför rättegång, så min fråga är gäller deras muntliga deal eller det avtal som vi skrivit med svenska kenneklubben och jordbruksverket? Den första ägaren till hunden har sagt att han kommer dra allt inför rätten och att jag kommer mista hunden till honom och att rättegången kommer sluta med att han vinner tillbaka hunden som står på mig och att jag och den gamla ägaren kommer få betala massa pengar för en rättegång! Men "pelle" hade innan jag tog över hunden skrivit över hunden på "mimmi" som lät mig ta över hunden och därmed har väl inte Pelle något med hunden att göra? Eller? Vad är det värsta som kan hända? Och vad har jag respektive "mimmi" / "Pelle" för rättigheter enligt lagen?! Och han har hotat både mig och Mimmi om att han ska hämta hem hunden på kommande måndag kl 12 på mitt jobb, riktigt sagt orolig för vad han kan göra så snälla hjälp mig förstå vad lagen säger, får jag behålla min hund? och va kan hända? Mvh

Lawline svarar

Hej, För att sammanfatta frågan har du köpt hunden av ”mimmi” och du står nu registrerad som ägare i jordbruksverkets register. Den tidigare ägaren ”pelle” påstår sig ha ingått ett muntligt avtal vid överlåtelsen av hunden till ”mimmi” där äganderätten skall återgå om hon inte kan behålla hunden. Har ”mimmi” sålt hunden vidare och brutit mot ett muntligt avtal som förbjuder detta har hon gjort sig skyldig till obehörigt förfogande, dvs hon har överlåtit hunden trots att hon enligt avtalet med den förre ägaren inte får göra detta. Huvudregeln vid obehörigt förfogande-konflikter är att äldst rätt vinner, dvs att det tidigast tecknade avtalet gäller. Undantag görs dock om den nya ägaren varit i god tro och nu har besittningen över föremålet samt att säljaren hade besittningen vid överlåtelsen. För att god tro skall föreligga krävs att det för köparen saknas misstanke om att säljaren inte har rätt att överlåta saken, i detta fall pga en muntlig återtagande-klausul. Kontrolleras ägarregistret innan köpet och säljaren där finns registrerad som ägare samt har hunden i sin besittning vid försäljningen torde kraven för god tro vara uppfyllda. Har du hunden hos dig har du även besittningen av den. Har du uppfyllt de nämnda rekvisiten borde detta innebära att du som ny ägare har bättre rätt till hunden än den tidigare ägaren. ”Pelle” får i sådant fall vända sina krav mot ”mimmi” pga avtalsbrottet hon begått. Det bör nämnas att en tidigare ägare som förlorat en konflikt i vissa fall kan ha rätt att lösa ut saken mot ersättning till den nya ägaren. Detta skall i sådant fall ske inom sex månader från att den tidigare ägaren fick kännedom om vem som innehar egendomen. Med Vänlig Hälsning
Lina HjorterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo