Efterlevandes arvsrätt?

Hej Jag är gift. Hon har inga barn. Jag har barn från tidigare äktenskap. Vi har äktenskapsförord där all egendom är enskild. Jag äger allt. Hon äger inget. Det finns inget testamente. 1. Om hon dör först, kan hennes arvingar ärva något av min enskilda egendom? 2. Om jag dör först, ärver hon något av min enskilda egendom? 3. Kan jag i ett testamente bestämma till 100 % vad hon ska få av min enskilda egendom?

Lawline svarar

Hej, Vid det fall att din fru skulle avlida före dig medför dödsfallet att ert äktenskap upplöses. En konsekvens av detta upplösande är att bodelning skall ske innan arvsskiftet, se äktenskapsbalken 9 kap 1 § samt ärvdabalken 23 kap 1 § (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1 , https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1) I en bodelning ingår ej enskild egendom utan syftet med bodelningen är att hälften av ert eventuella giftorättsgods så småningom skall skiftas ut till din frus arvingar. Din enskilda egendom skall ej vara med i bodelningen och kan alltså inte ärvas av din frus arvingar. Vid det fall att du avlider först säger gäller precis som ovan att en bodelning skall genomföras. Din enskilda egendom ingår inte nu heller utan tillhör direkt din kvarlåtenskap. Huvudregeln i 3 kap 1 § ärvdabalken säger dock att din hustru har rätt att ärva hela din kvarlåtenskap. Detta gäller dock inte när det finns utomäktenskapliga barn. Dina barns legala arvsrätt går alltså före din hustrus arvsrätt, detta enligt 2 kap 1 § ärvdabalken, se (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) I ovanstående situation finns det dock en skyddsregel för din hustru. Ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st fastställer vad som brukar kallas basbeloppsregeln. Regeln innebär att din hustru trots dina tidigare barns starkare arvsrätt alltid har en rätt att utfå minst fyra basbelopp (ca 170 000 kr) vid arvsskiftet, se (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2) Det är riktigt att ett testamente kan användas för att ändra den legala arvsordningen. Du kan testamentera vilken egendom du vill till din fru. Det finns dock en begränsning då dina barn enligt ärvdabalken 7 kap 1 § har en rätt till en så kallad laglott. Laglotten innebär att dina barn alltid har rätt att erhålla hälften av sin egentliga arvsrätt. Hälften av din kvarlåtenskap kan din fru alltså inte erhålla via ett testamente, se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 Ursäkta för den långa svarstiden, hoppas svaret kan vara till din hjälp! Med vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning