Preskription av hyresfordran

Hur långt tillbaks kan en hyresvärd kräva in en hyresskuld??? Skulden är från dec 2006.Dom har ej kommit med detta krav förrän nu(100917)

Lawline svarar

Tack för din fråga Din fråga rör preskription av hyresfordran och svaret beror på om följande omständigheter föreligger: *1. Hyresgästen (du) har flyttat ut.* Här gäller två års preskriptionstid (JB 12:61) och hyresvärden kan inte göra sin fordran gällande, förutsatt att ni inte avtalat om annat. *2. Hyresgästen (du) bor kvar. Din hyresvärd bedriver uthyrning i sådan omfattning att denne är att anse som näringsidkare, i förhållande till vilken du är konsument.* I detta fall gäller preskriptionstid avseende konsumentfordringar, d.v.s. tre år (PreskL 2 § 2 st.). Hyresvärden kan inte göra sin fordran gällande. *3. Hyresgästen (du) bor kvar. Din hyresvärd är inte att anse som näringsidkare.* Normal preskriptionstid, d.v.s. tio år gäller (PreskL 2 § 1 st.). Hyresvärden kan rikta krav mot dig. *Länkar:* Jordabalken: https://lagen.nu/1970:994#K12P61S1 Preskriptionslagen: https://lagen.nu/1981:130 Med vänliga hälsningar
Linus JonsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”