Gäller inskannat avtal?

Hej! Om man skriver på ett avtal och scannar in det och mailar. Gäller det då lika mycket som om man skickade orginalen per post eller faxar?

Lawline svarar

Hej! Avtal ingås enligt 1 § avtalslagen genom att ett anbud accepteras. *Något krav på viss form för anbudet eller accepten ställs inte upp.* Detta medför att avtal kan ingås med hjälp av tekniskt hjälpmedel som en dator, fax eller telefon. Formlösheten medför också att accepten inte måste ha samma form som anbudet. Ett skriftligt anbud kan accepteras t ex muntligt. Inte heller är undertecknande av anbud eller accept en förutsättning för giltighet. Svaret på din fråga blir alltså ja. Den som påstår att ett avtal har ingåtts har bevisbördan för sitt påstående. En underskrift ger ett utmärkt bevis för att ett avtal har ingåtts. Det blir lättare att koppla en person till det ingångna avtalet och därmed lättare att skydda sig mot att motparten förnekar att avtal har ingåtts. Om ett skriftligt anbud eller accept skannas in och sedan skrivs ut hos mottagaren minskas värdet av dokumentet som bevis något - utskriften med namnteckningen blir ju en kopia! För intresset av att säkra bevisning kan det därför vara att föredra om båda parter skriver under samma (original)dokument. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”