FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs18/09/2010

Vad menas med sakrättsligt skydd?

Hej! Jag ska skriva ett rättsfallskoncentrar av NJA 1997 s.660. I ingressen står följande: "...Säjaren försattes i konkurs. Överlåtelsen har inte ansetts sakrättsligt skyddad i förhållande till säljarens borgenärer" Vad innebär detta? Vad menas med sakrättsligt skydd?

Lawline svarar

Om man tänker sig att det finns tre parter. Säljare och köpare av lös sak samt en borgenär. Säljaren stod troligtvis i skuld till någon innan konkursen dvs. borgenären. Vid konkurs av bolag gäller särskilda regler vid överlåtelse av konkursbolagets egendom. Företrädare för bolag i konkurs får inte överlåta föremål utan att beakta reglerna i konkurslagen. Om säljaren inte iakktagit reglerna i konkurslagen och sålt egendomen, kan köpet bli ogiltigt eftersom säljaren inte hade rätt att sälja egendomen. Eftersom köpet är ogiltigt, måste köparen lämna tillbaka egendomen. Köparen riskerar att bli utan ersättning då han borde undersökt om säljaren var i konkurs. Säljarens borgenärer har alltså bättre rätt till egendomen. Eftersom köparen köpt egendom som inte var skyddad mot säljarens borgenärer hade han alltså inget sakrättsligt skydd. Sakrättsligt skydd innebär således skydd mot säljarens borgenärer / skydd mot tredje man. Observera att jag svarat på frågan generellt och inte beaktat de speciella förhållandet i NJA 1997 s.660. Lycka till!
Lina RadovicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?