Ungdomsgängs förföljelse friande grund för nöd i fråga om hemfridsbrott

Min son är 16 år fylda och blev förföljd av ett gäng ungdommar efter ett tag blev han rädd och tog skydd inne på en hustomt efter ett tag klev han upp å skulle gå till sin cykel då någon i huset roppade på honom han stannade kvar där sen kom polisen dit å frågade honom hur det hade gått till han berättade som det var men husägaren vill ha det till hemfridsbrott är det möjligt ? han tog ju skydd på tomten och gjorde inget annat han blev ju jagad av ett gäng äldre ungdomar som har härjat i vårat område händelsen är polisanmälld och har gått till socialtjänsten

Lawline svarar

Hej! Att tränga in på annans tomt i anslutning till en bostad utgör hemfridsbrott. Se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1 . Av din beskrivning verkar det däremot som din son har befunnit sig i nöd, vilket är en ansvarsfrihetsgrund, se https://lagen.nu/1962:700#K24P4S1 . Det som gör att din son skulle ha befunnit sig i nöd är om de andra ungdomarnas förföljelse hotade din sons liv, hälsa eller egendom. Eftersom jag inte vet vad förföljelsen bestod i kan jag inte uttala mig säkert i den frågan men eftersom han såg sig tvungen att gömma sig på en hustomt verkar det som att det förelåg en risk för honom att strax bli utsatt för något brott. Slutligen görs en försvarlighetsbedömning för att avgöra om nöd friar din son från hemfridsbrott. Det är bara om din sons intrång, med hänsyn till på tomten åsamkad skada och omständigheterna i övrigt i förhållande till faran för det han riskerade att utsättas för, var oförsvarligt som han kommer dömas för brott. Av informationen i din fråga framstår emellertid hans intrång klart försvarlig. Din sons handlande utgör därför inget brott. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo