FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/09/2010

Vilken påföljd?

Jag har jobbat i en butik och är nu misstänkt för förskingring samt stöld. Detta gäller ca 4000 kr. Detta kommer polisanmälas. Jag undrar vad straffet blir? Jag är tidigare straffad för stöld men detta är bortplockat från polisregistret då detta hände för över fem år sen. Hur påverkar detta straffet? /M

Lawline svarar

Hej, Både förskingring och stöld anses vara allvarliga brott. Enligt 8 kap 1 § brottsbalken (nedan kallad BrB) och 10 kap 1 § BrB är maxstraffet för dessa förseelser två års fängelse, se https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1 Fängelse är det hårdaste straffet man kan dömas till, därför finns de mildare påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn att tillgå då fängelse på grund av brottets karaktär och din sociala situation inte är en lämplig påföljd. Huvudsyftet för domstolen vid påföljdsvalet är att välja den påföljd som bäst hindrar dig ifrån fortsatt kriminalitet. För att uppnå detta syfte använder sig domstolen av lagfästa regler kring handlingarnas straffvärde (mätt i antal månader) och därpå följande påföljdsbestämning. I 29 kap 1-3 §§ BrB ges riktlinjer för en bedömning av dina handlingars straffvärde, framförallt tittar man på hur liknande brottsliga handlingar tidigare bedömts, se https://lagen.nu/1962:700#K29P1S1 När straffvärdet väl är fastställt görs själva påföljdsvalet. Enligt 30 kap 4 § 2 st BrB finns tre olika skäl till att välja fängelse: 1, Det rör sig om ett artbrott (dvs. att brottet är av den karaktären att ett fängelsestraff är påkallat utifrån ett allmänpreventivt syfte). 2, Det fastställda straffvärdet är 12 månader eller mer. 3, Brottet är ett återfall i kriminallitet. Mot dessa skäl till fängelse vägs anledningar att välja en annan påföljd. Är du lämpad för att dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn är det den påföljden som ska utdömas om inte skälen för fängelse väger alltför tungt, se https://lagen.nu/1962:700#K30P4S1 Jag anser att det inte finns tillräckliga skäl för fängelse i ditt fall. Varken stöld eller förskingring är artbrott, den låga summan leder förmodligen till ett fastställt straffvärde under 12 månader. Inte heller att det rör sig om ett återfall skall beaktas, praxis säger att om det gått några år efter den första domen bör påföljdsbestämningen för det nya brottet endast i undantagsfall påverkas. Då jag kan för lite om din sociala situation och bakgrund kan jag inte göra någon fortsatt bedömning huruvida domstolen dömer dig till villkorlig dom eller skyddstillsyn. Hoppas mitt svar har varit till din hjälp.
Martin FridhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo