Äktenskapsförord - vidimering

FRÅGA
Hej! Måste ett äktenskapsförord vidimeras? Hur gör jag enklast om jag vill göra ett sådant. Räcker det att ta ett orginal som jag sedan tar två kopior på och skickar med in till tingsrätten? OM det måste vidimeras, räcker det då om det är kopiorna som vidimeras? Tack på förhand!
SVAR
Hej,
Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två äkta eller blivande makar som anger att viss egendom inte skall medräknas vid en eventuell bodelning i händelse av separation eller dödsfall.

Regler för äktenskapsförord hittas i Äktenskapbalken här
I 7 kap 3§ 2-3st anges avtalets formkrav. Där står att äktenskapsförordet skall vara skriftligt och undertecknat av makarna. Det skall även registreras hos domstol.

Registreringen består av att äktenskapsförorden insänds till tingsrätten tillsammans med en ansökan om registrering, personbevis (inte äldre än 3 mån) och två vidimerade kopior. Vidimeringen av kopiorna är en bekräftelse på kopiornas riktighet i överensstämmelse med originalhandlingen, därför behövs ingen vidimering av originalet.

Därefter skall registreringsavgiften betalas till tingsrätten och när detta är gjort diarieför domstolen dokumentet och skickar en bekräftelse om registrering till makarna.

Det finns många exempel om vad som kan avtals i ett äktenskapsförord. Ett kan vara att all befintlig egendom vid äktenskapets ingående skall vara enskild egendom, dvs inte delas mellan makarna vid en framtida bodelning. Ett annat exempel är avtalande om framtida inkomst. Ett tredje exempel är att viss egendom, bil, hus etc. är enskild. Hur avtalet utformas beror således på hur makarna vill att egendomen skall fördelas. Makarna kan själva konstruera sitt äktenskapsförord eller ta hjälp av en verksam jurist för utformningen.

Äktenskapsförordet bli giltigt från dagen då registrering hos tingsrätten genomförs. Inkommer äktenskapsförordet inom en månad efter ingånget äktenskap anses det giltigt från dagen äktenskapet ingicks.

Med Vänlig Hälsning

Lina Hjorter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98541)