Återvinning i konkurs - ordinär betalning?

2010-08-26 i Återvinning
FRÅGA
Hej, Företag A bedriver åkeriverksamhet och levererar transporttjänster med egen bil och förare till företag B. Fakturering har skett regelbundet månadsvis under det senaste året. Företag B gick i konkurs 2009-11-23. Den sista fakturan som A skickade betalades 2009-11-21 dvs två dagar innan konkursen och 7 dagar innan fakturans förfallodag 2009-12-01. Enligt telsamtal med företag B så hände det att företaget då och då betalade sina fakturor i förskott eftersom arbetsförhållandena innebar att han (som enmansföretagare) kunde vara bortrest under hela veckor (pga långdistanskörningar). Nu hävdar konkursförvaltaren att betalningen ska återvinnas då den skett i förtid. Som ekonom med viss insikt i exekutionsrätt anser jag att kravet på återbetalning är grundlöst och att endast 7 dagars förtida betalning inte torde omfattas av KonkL 4 kap 10§ och även om den kan det att de såväl subjektiva som objektiva omständigheterna visar att det inte var något onormalt med denna betalning (andra betalningar hade det senaste året också då och då skett i förtid såväl till A som till andra leverantörer). Måste beloppet återbetalas dvs är det korrekt att begära återvinning enl KonkL i ett fall som detta?
SVAR
Hej,

I situationen som du beskriver finns omständigheter som både talar för och emot en återvinning av den betalning som A har erhållit.

Som jag ser har du redan uppmärksammat KonkL 4 kap 10 §. Det är även denna bestämmelse som allt som oftast används vid återvinning då konkursförvaltaren, till skillnad från exempelvis KonkL 4 kap 5 §, inte behöver föra bevisning om huruvida mottagaren var i ond tro eller inte.

I bestämmelsen finns tre situtioner där en betalning kan återvinnas om den skett inom tre månader från den dag ansökan om konkursen inkom till tingsrätten. En situation är om betalningen skett i förtid. Eftersom den fordran som B hade på A betalades innan utsatt förfallodag är utgångspunkten att denna betalning skett i förtid och ska därför återvinnas.

Det finns dock vissa omständigheter som kan föranleda att en betalning, trots att den skett i förtid, är så kallad _ordinär_ och är därmed skyddad från återvinning. Praxis har stadgat att huruvida en betalning är ordinär eller inte får avgöras efter en totalbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. I de fall två parter inte haft någon fast betalningsrutin vilket resulterat i att betalningar ibland skett tidigare eller senare är något som kan innebära att en betalning kan anses ordinär (se rättsfallet NJA 1987 s 872). Vidare kan betalningar ske kort före förfallodagen av rent praktiska skäl och ska därmed anses vara ordinär. Med hänsyn till den typ av bransch det rör sig om och företagarens begränsade möjligheter att betala regelbundet i detta fall finns det gott om utrymme för argumentation att betalningen är ordinär.

Det som talar emot att betalningen är ordinär är just i detta fall att betalningen skett så otroligt nära inpå konkursen. Ett uttalande som formulerats i doktrin är att hänsyn bör tas till om betalningen objektivt sett har haft med gäldenärens insolvens att göra eller om den skulle skett på samma sätt (se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 6 upplagan, s 277). En konkursförvaltare på krigsstigen skulle säkerligen med detta uttalande mena att betalningen parterna emellan inte varit så pass oregelbunden och att det med hänsyn till betalningens tidpunkt måste anses att den skett i syfte att gynna en viss borgenär. Bevisbördan att betalningen inte är ordinär ligger dock på konkursförvaltaren (se NJA 1987 s 872).

Sammanfattningsvis kan sägas att vad B bör göra är att hitta så många omständigheter som möjligt som visar på att betalningen är ordinär med hänsyn till partsbrukets oregelbundna betalningar, samt att näringsverksamhetens slag medför att förtida betalningar sker av rent praktiska skäl och att detta var anledningen till den förtida betalningen. Ett väl formulerat brev till konkursförvaltaren kanske kan få denna att välja andra strider om betalningar vilka är på större belopp och är mer värda att lägga ner tid på.

mvh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97695)