Rätten att betala andra skulder vid sidan av Kronofogdemyndighetens anspråk

FRÅGA
Hej! Om man har skulder reg hos KFM är det då ok att privat betala av andra skulder man ådragit sig efteråt och strunta i dem som är registerade hos KFM?
SVAR
Hej Ingrid,

Att ens borgenär skickar skulden till Kronofogdemyndigheten kan ha två anledningar, antingen vill man ha ett betalningsföreläggande där gäldenärens skuld till borgenärens fastslås genom ett utslag eller så vill man begära verkställighet med stöd av ett tidigare meddelat betalningsföreläggande.

Naturligtvis har man rätt att, och bör väl också i vis mån, försöka hålla undan nya skulder som uppstår för att inte även de ska hamna hos kronfogdemyndigheten. Och det är inte heller olagligt att betala andra skulder än de hos Kronofogdemyndigheten. Till exempel är det vanligt att gäldenären upprättar avbetalningsplaner med sina inkassobolag trots att det finns ärenden hos Kronofogdemyndigheten.

Problemet är ju att borgenären med största sannolikhet kommer att begära verkställighet om det finns pengar eller andra tillgångar att betala med och då kan det bli svårt i praktiken att betala på andra skulder eftersom Kronofogdemyndigheten då tar så mycket av gäldenärens överskott som man bedömer rimligt, genom t ex löneutmätning eller försäljning av eventuell egendom och gäldenären har då inte längre någon möjlighet att strunta i skulderna.

Sedan kan det även nämnas att som ett led i skälighetsbedömningen vid beslut om skuldsanering så ser man även till gäldenärens försök att göra rätt för sig och de ansträngningar de gjort för att betala sina skulder.

Reglerna kring utmätning och verkställighet finns i Utsökningsbalken och reglerna kring skuldsanering återfinns i Skuldsaneringslagen, se 4§, https://lagen.nu/2006:548#P4S1, där förutsättningarna för att bevilja skuldsanering anges.

Jag hoppas att Du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar
Anna Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)