Använda avliden person i reklam?

FRÅGA
Hej, Jag undrar om man kan använda en död persons namn eller bild i reklam? Alltså om den lagen även omfattar döda personer.
SVAR
Hej,

När en lag ger otydlig vägledning för vissa situationer hjälper det ofta att läsa lagens förarbeten. Där kan man ofta hitta mer utförliga motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas. Det man bör hålla i minnet är att förarbeten inte är lagtext och det händer därför ibland att domstolarna inte följer förarbeten, särskilt inom områden där den är central som till exempel i straffrätten. Generellt sett är dock förarbeten ofta återgivna i domar som stöd för argumentationen och en viktig del när det gäller lagtolkning.

När det gäller lagen (1978:800) om namn och bild i reklam kan man läsa i förarbetet (proposition 1978/79:2) under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 att det under lagstiftningsärendet diskuterats kring döda personers rätt.

Det anförs bland annat att det typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller att det kan komma kränka den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation. Om detta är ett bra argument eller inte går ju givetvis att diskutera både fram och tillbaka. Beroende på situationen kanske det ändå finns ett litet utrymme att vinna framgång med en talan idag.

Kort sagt får dock sägas att utgångspunkten är att lagen _inte_ omfattar personer som avlidit när publicering sker.

Givetvis får man inte glömma bort annan lagstiftning som kan aktualiseras så som den avlidnes skydd mot förtal i Brottsbalken 5 kap 4 §, upphovsrättslig lagstiftning när det gäller en eventuella upphovsmän bakom text och bilder samt marknadsföringslagstiftning.

mvh
Enar Essle
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll